Sprider städers problemlösningar – Sascha Haselmayer

Femtio procent av världens befolkning lever i städer och det finns ca 557 000 städer i världen. Många behov av lösningar är gemensamma, även om många städer har olika förutsättningar. Citymart är en tjänst som söker hjälpa städer att både definiera sina problem och hitta rätt lösningar. Lösningar som en annan stad kanske redan har genomfört framgångsrikt.

Sascha Haselmayer var en av talarna på seminariet Tipping Points och här möter vi honom i ett samtal om städer, hållbarhet, utmaningar och innovation.

Intervjuer