Tema Tipping Points – Erik Amnå

Med anledning av stiftelsens 20-års jubileum hölls seminariet Tipping Points – How small things you do make a sustainable difference. Professor Erik Amnå från Örebro Universitet var en av talarna.

Intervjuer