Hållbar odling i glasglob – Hans Hasse

Plantagon är mer än ett företag, säger Hans Hassle, VD. Det är ett sätt att kombinera företagets fördelar med organisationen som drivs av  engagerade medlemmar. Hassle kallar sättet en ”Kompanisation”. Ett nyskapande sätt att driva företag för att förnya jordbrukets förmåga att odla mat i städer. Det behövs, menar Hassle, för att säkra tillgången till mat – en av våra stora utmaningar i takt med befolkningstillväxten.

Innovationen som Plantagon driver är ett jordbruk på höjden. En vertikal struktur som sträcker sig i en spiral upp inom en inglasad bubbla – en glasglob. Där får odlade grödor jämt solljus och näring genom ett sinnrikt system baserat på pimpsten. Plantagons odling ger skördar i städer.

Mat som inte behöver transporteras in i staden är mer hållbart odlad och möjligen billigare. Vi mötte Hans Hassle i en intervju med anledning av hans medverkan utställning TippingPoint på Kulturhuset i Stockholm som Stiftelsen var medarrangör till.

Intervjuer