Fullt fokus på näringsliv och hållbarhet – Stina Billinger

Stina Billinger är hållbarhetschef på SPP, en av Nordens ledande aktörer på sparande och försäkringslösningar. Med fullt fokus på hållbarhet och näringsliv är SPP en pådrivande kraft som ägare. Vi mötte Stina Billinger i ett samtal om tipping points, konsumentpress, vilket momentum som hållbarhet har nått hittills i samhälle och näringsliv.

Liksom hur SPP agerar rent konkret som ägare med starkt fokus på just hållbarhet. Vi berörde även vilken roll vetenskap spelar för hållbarhetsfrågor i näringslivet. Och så avslöjar Stina vilken innovation hon drömmer om ska bli verklighet.

Intervjuer