Människans Natur 2010 – Människan påverkar naturen, men påverkas också av den

Människans Natur arrangerades av Axfoundation för första gången 2010 i Torekov. Temat för seminariet var "Vad som gör människan till människa". Det blev starten på den återkommande konferensen som sedan dess undersöker människans inre och yttre natur samt naturen själv. Fokus låg på temat "Människan påverkar naturen, men påverkas också av den". 

Förstå sig själv och sin natur

Idag lever en majoritet av världens befolkning i städer. Den omgivande naturen upplevs mer som ett hot än som en möjlighet enligt flera attitydundersökningar. Men inuti den urbaniserade människan bor en annan varelse, som i sin kropp bär med sig minnen och förmågor från en tid då hennes möjligheter att leva och överleva berodde på att rätt kunna tolka landskapet omkring sig och att samspela med andra människor och djur. Människan blev framgångsrik tack vare sin unika förmåga att samarbeta med andra människor. Hon skapade sin värld. Och idag sätter hon sin prägel på hela planeten Jorden – på gott och ont. Är det dags för den moderna människan att bättre försöka förstå sig själv och sin natur för att sedan använda de kunskaperna och insikterna i sitt fortsatta samhällsbygge?

Talare

Lasse Berg: Författare och världsresenär, Mathias Osvath: Kognitionsforskare Lunds Universitet, Bo Rothstein: Professor i statsvetenskap Göteborgs Universitet, Hans Rosling: Professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, Eivor Bucht: Professor i landskapsplanering Sveriges Lantbruksuniversitet, Carola Wingren: Konstnärlig professor i landskapsarkitekturens formlära Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Patrik Grahn: Professor i landskapsarkitektur Sveriges Lantbruksuniversitet

Människans Natur sedan starten