Människan som samhällsförändrare – Erik Amnå

Vad är det som driver människor att förändra, utveckla och påverka samhället? Kan företag utveckla förmågan att bli kanaler för människors engagemang? Hur påverkar möjligheter med internet och webben människors möjligheter att påverka och agera i samhället? Är hållbarhet som livsstil möjlig?

Det är några av de frågor som vi ställde till Erik Amnå som är professor vid Örebro Universitet och en av de i Sverige som studerat samhällsengagemang djupt och länge. Dessutom fick vi veta vilken innovation som professor Amnå önskar sig.

Intervjuer