Ökenutbredning hindras med hollistiska metoder – Allan Savory

Allan Savory har under flera decennier utarbetat metoder för att hindra ökenutbredning – ett av världens stora problem. När regnvatten inte längre förmår att tränga genom torr jordyta och istället flyter iväg ovanpå jorden eller dunstar av snabbt, då kan inte växter överleva längre. Då breder öken ut sig. Men Allan Savorys studier och hollistiska metoder visar genom praktiska exempel att det går att hindra ökenutbredning och återskapa naturlig tillväxt.

I denna öppenhjärtliga intervju talar Allan Savory också om hur människan behöver förena sina krafter och förmågor för att klara av de utmaningar som hotar på grund av klimatförändringar.

Intervjun gjordes i samband med seminariet Tipping Points i Stockholm, november 2013.

Intervjuer