Soja som konsumentfråga växer och allt fler kunder kräver att företag tar ansvar för under vilka produktionsförhållanden sojan har odlats. Idag utgör soja en av världens största handelsgrödor och majoriteten används till djurfoder. Samtidigt som sojaodlingen bidrar till ekonomisk utveckling påverkar den också miljön och klimatet. Hur säkerställer vi att all soja som når svenska konsumenter produceras ansvarsfullt? Hur kan vi som liten marknad i Sverige tillsammans verka för bättre produktionsvillkor av soja? Det är exempel på frågor som sedan 2014 drivits genom Sojadialogen - ett unikt branschöverskridande samarbete mellan svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, handelsföretag och intresseorganisationer. Mellan åren 2018-2021 stod Axfoundation värd för Sojadialogen och koordinerade samt utvecklade därmed arbetet i nätverket. Sedan början av 2022 drivs arbetet istället via den nya Svenska plattformen för riskgrödor med ETI Sverige som värd.

Hur säkerställer vi att soja produceras ansvarsfullt? Foto: Världsnaturfondon WWF

2019.09.18

Sojadialogen

Soja som konsumentfråga växer och allt fler kunder kräver att företag tar ansvar för under...

Läs mer