Näringsrik, kolbindande och snabbväxande – hampa är en växt med många fördelar som har potential att vara en del av lösningen för ett hållbart jordbruk. På Torsåker gård har ett mindre odlings- och förädlingsförsök av EU-certifierad industrihampa genomförts. Ambitionen har varit att svara på frågan: Kan industrihampa bli en framtidsprodukt inom jordbruksindustrin, och kan en infrastruktur skapas för att förädla och processa hampafiber och hampafrö i Sverige?

Framtidens Mat

2020.03.12

Framtidens mat

Livsmedelssektorn står för nära en tredjedel av de globala klimatgasutsläppen, 75-80% av förlusten av biologisk...

Läs mer