Ny rapport ska hjälpa svenska företag att lyckas med den cirkulära omställningen

2022.09.22

Tjänstebaserade affärsmodeller som kallas Product-as-a-Service (PaaS) har utlovats som en viktig byggsten i omställningen till en cirkulär ekonomi. Den värdeskapande potentialen är väl dokumenterad. Trots det går utvecklingen trögt och företag tvekar då risken att misslyckas bedöms som stor. I början av året startade därför Stena Recycling och Cradlenet ett projekt med syfte att accelerera företags möjlighet att ställa om till PaaS. Axfoundation sitter med i projektets expertgrupp och välkomnar projektets nyligen släppta rapport som ger praktiska strategier och en metod för hur företag kan överkomma de vanligaste hindren som finns i omställningen till PaaS.

”Rapporten adresserar en stor utmaning med cirkulär ekonomi, mycket snack och lite verkstad. Som den do-tank Axfoundation är välkomnar vi en rapport som kan utgöra en praktisk handbok för företags omställning till cirkulära affärsmodeller. Vi hoppas se praktiskt resultat genom den pilotfas som nu inleds som tillsammans med svenska företag kommer att testa och utvärdera metoden som utvecklats inom ramen för projektet” – Hanna Skoog, programansvarig cirkulär ekonomi.

En rapport på initiativ av Stena Recycling och Cradlenet med syfte att accelerera företags möjlighet att ställa om till PaaS.

Projektet, som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, riktar sig till små och medelstora företag med goda förutsättningar att implementera affärsmodeller centrerade kring PaaS. Rapporten identifierar nio centrala utmaningar som försvårar övergången till PaaS, som sträcker sig över kategorierna customer acceptance, operational and capability related costs, och financial risk. Till varje utmaning ger rapporten exempel på praktiska och företagscentrerade åtgärder för att komma åt dem.

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens material