I projektet ReSvinn har Axfoundation varit med och kartlagt hinder och nycklar för redistribution av överskottsmat från butiker och grossister till restauranger och skolor som kan ta till vara större partier mat på kort varsel. Projektet drevs av Chalmers Industriteknik i samarbete med ett 50-tal partners, däribland Axfoundation. Utifrån ett antal pilotprojekt runt om i Sverige utforskade vi hur vi kan göra det miljömässigt hållbart och lönsamt för samhället att ta tillvara på överskottsmat. Projektet innehöll flera arbetspaket där Axfoundation främst var delaktiga i arbetet med affärsmodellering samt kommunikation. Nu finns lärdomarna från 17 tester i 7 städer samlade.