Tänk om ull kunde spåras längs hela den internationella ullvärdekedjan - från gård till slutligt klädesplagg? Och tänk om produktinformationen var tillgänglig via en enkel QR-kod placerad i plagget? I projektet The Fiber Traceability Initiative utvecklas ett proof-of-concept för att testa hur spårbarhet inom modebranschen kan fungera i praktiken. Det branschöverskridande samarbetet använder konkurrensneutrala globala standarder för produktidentifiering, med målet att öka tilltron till ullbranschen, bidra till minskad miljöpåverkan och rättvis ersättning till fårägare samt etablera standarder för ull. Förhoppningen är att en gemensam måttstock inom ullindustrin kan skynda på övergången till en cirkulär ekonomi och en hållbar modeindustri.