En svensk plattform för riskgrödor - kan en sådan bidra till en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja och palmolja? Under hösten 2021 undersökte Axfoundation tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel intresset för en breddning av Svenska Sojadialogen bland Sojadialogens 50-talet medlemmar bland foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag.

Hur säkerställer vi att soja produceras ansvarsfullt? Foto: Världsnaturfondon WWF

2019-09-18

Sojadialogen

Soja som konsumentfråga växer och allt fler kunder kräver att företag tar ansvar för under...

Läs mer