Ris är ett av världens mest konsumerade spannmål, men odlingen är ofta förknippad med omfattande sociala risker och miljöutmaningar. Redan 2015 identifierade Axfood sitt Garant basmatiris från Punjab som en högriskgröda. Kort därefter engagerade sig Axfoundation i utmaningen och vi ställde oss frågan; Vad kan aktörer i värdekedjan göra tillsammans för att bidra till förbättrade levnadsvillkor för lantbrukare och säsongsarbetare? Det ledde till ett långsiktigt partnerskap där Axfoundation samverkade med aktörer längs hela värdekedjan. Arbetet resulterade i att Garants basmatiris nu verifierats med hållbarhetsmärkningen Sustainable Rice Platform, med bättre odlingsvillkor och minskad miljöpåverkan. Dessutom har en replikerbar modell framgångsrikt testats, en modell som kan användas i flera värdekedjor för att bidra till hållbar handel.