Varför är blockkedjan, en teknik med sitt ursprung inom finanssektorn och kryptovalutor, intressant för livsmedelsbranschen? Jo, för att den utlovar att radikalt förenkla möjligheten att få tillgång till tillförlitlig data om en produkts ursprung, produktionsvillkor och färd längs leverantörskedjan. Livsmedelsledet är ett av de mest komplexa och fragmenterade leverantörsleden i världen och många företag kämpar idag med möjligheten att följa upp och garantera var och under vilka villkor en produkt är producerad. Axfoundation drev under 2017-2019 ett sektorsövergripande samverkansprojekt i syfte att lära om och utvärdera blockkedjans potential att bidra till praktiska lösningar inom livsmedelsledet. Flera utmaningar gjorde att vi valde att inte gå vidare med den planerade piloten.

Hur säkerställer vi att soja produceras ansvarsfullt? Foto: Världsnaturfondon WWF

2019.09.18

Sojadialogen

Soja som konsumentfråga växer och allt fler kunder kräver att företag tar ansvar för under...

Läs mer