Johanna Behrman

Johanna arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där hon leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering och framtidens cirkulära material. Johanna har tidigare drivit projekt inom hållbar affärsutveckling och innovation på IKEA och arbetat med butiksutveckling på H&M. Hon har även arbetat med organisationsutveckling samt inom ideell sektor med barnrättsfrågor.

Johanna har en magisterexamen i företagsekonomi med specialisering inom hållbart företagande och ledning från Uppsala Universitet. Hon har även studerat hållbar utveckling inom textil och mode vid Nordiska Textilakademin.