När grödor blir nya oljekällor – Jens Sundström

Vetenskapen mötte folket mitt i Stockholm en helg i juni 2012. Många fick chans att ställa frågor till forskare och experter under en tur i ett stort pariserhjul. Intresset var stort liksom vetgirigheten som fick en speciell inramning. Ekohjulet skapade unika möten på temat hållbarhet.

En av forskarna som deltog var Jens Sundström från Sveriges Lantbruksuniversitet. Han berättade om sin forskning fokuserad på växtförädling. Hur en genmodifierad kål kan bli en ny oljekälla, att växtförädling genomgår snabb global utveckling. Liksom om han själv väljer att köpa genmodifierad mat i buken.

Intervjuer