Migrantarbetare får kunskap om sina rättigheter – Jens Helmersson

Företag i Kina och Bangladesh anammar svenska QuizRR för att anställda ska få kunskap om sina mänskliga rättigheter. På så vis säkrar företagen att de har långsiktigt hållbara förutsättningar för anställda. De ökar transparensen för globala inköpare av produkter, som i sin tur måste leva upp till konsumenters krav på hållbarhet.

QuizRR ger varje person en chans att smart och lätt få nya insikter och kunskaper. Utbildningsinsatserna kan sedan redovisas för inköpare som vill anlita leverantörer som lever upp till kraven för långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Möt Jens Helmersson som tillsammans med Sofie Nordström grundade QuizRR.

Filippa K och Axfood är partners till QuizRR.

Intervjuer