Axfood värderar naturens egna resurser – Åsa Domeij

Det är skillnad på var tomaten är odlad, vilken påverkan som odlingen gör på naturen liksom vilka resurser som finns där naturligt och som oftast tas för givna. Det skillnad på om marken där nötkreatur betar har varit regnskog eller inte. Men hur vet företag och konsumenter vilka värden som naturens egna resurser egentligen står för?

Företag kan använda naturkapitalanalys för att värdera de naturresurser som används men oftast tas för givet. Ofta är sådana resurser som företag inte betalar för eller tar ansvar för.

Vi mötte Åsa Domeij i ett samtal om de naturkapitalanalyser som Axfood gjort för bland annat tomater och biffkött. Åsa berättar om de erfarenheter och nyheter som analyser gett, liksom vilka möjligheter och utmaningar hon ser framåt.

Åsa Domeij är ansvarig för miljö och social hållbarhet på Axfood.

Intervjuer