Dedikerad att dela hållbart mode – Fredrik Wikholm

Fredrik Wikholm är en av grundarna till designföretaget Uniforms for the Dedicated. Han deltog i panelsamtalet med fokus på hållbart mode och den smarta garderoben. Hur vi kan se på och använda våra kläder i vardagen på mer hållbara sätt? Wikholm visade dessutom den innovation som företaget nu lanserar – the RagBag.

Fredrik Wikholm menar att har vi råd att konsumera och köpa kläder så har vi också möjlighet att välja bort kläder och för att återvinna dem. TheRagBag hjälper konsumenter och kunder att göra precis så. Hör om det och mer i intervjun i samband med Stockholm FashionWeek i augusti 2014.

Intervjuer