Vattens verkliga värde – Johan Kuylenstierna

Att värdera vatten är en av de viktigaste utmaningar som människan har framför sig.  Om vatten värderas riktigt, så kan vatten användas och återanvändas klokare och mer ekonomiskt. Utan vatten dör människan och utan vatten stannar samhället.

Vatten är livsviktigt och därför behöver vi öka insikter och kunskap om vattens värde, menar Johan Kuylenstierna som är Executive Director för Stockholm Environment Institute, SEI.

Vi mötte Johan Kuylenstierna i ett samtal om vatten och dess värde.

Intervjuer