Statliga bolag styrs mot hållbarhet – Emma Ihre

Emma Ihre är sakkunnig och expert på hållbarhet vid Finansdepartmentet. Hon har mångårig erfarenhet av att bedöma och driva hållbarhetsfrågor. Hon mötte människor kring frågor som rörde statliga bolags hållbarhetsarbete under en dag i Ekohjulet, i Stockholm, 2013.

Intervjuer