Kemikalieinspektionen om Bisfenol – Helen Andersson

Bisfenol är ett omdebatterat kemiskt ämne och finns i många produkter. Allt från nappflaskor till konserver kan innehålla Bisfenol A. Medierna slår då och då larm om farorna med Bisfenol. Helen Andersson från Kemikalieinspektionen ger här några handfasta råd till företag och berättar om inspektionens arbete kring Bisfenol.

Intervjuer