Öppenhet är framgångsfaktor för människan – Peter Gärdenfors

Professor Peter Gärdenfors var en av talarna på Människans Natur 2011. Då talade Gärdenfors på temat ”Människan – det hjälpsamma djuret”. Här berättar han om betydelsen av öppenhet för människan – djuret som skapat mångfacetterade sätt att organisera sitt liv och arbete tillsammans med andra. Öppenhet är en framgångsfaktor menar Gärdenfors.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

Intervjuer