Människans kunskap och okunskap – Hans Rosling

Vi mötte professor Hans Rosling vid evenemanget Människans Natur 2010. Där fick vi ett samtal med honom om människors kunskap och okunskap, om makten och folket och om utveckling i det vi kallar utvecklingsländer.

Hans Rosling berättar om hur ekonomi och befolkningstillväxt påverkar varandra över tid och vilka konsekvenserna blir.

Vi får höra Hans tankar om hur människan kommer klara alla de utmaningar som världen står inför. Han har ett alldeles speciellt sätt att se på just det. Välkommen till en unik pratstund med världskännaren Hans Rosling.

Intervjuer