Människans geniala föränderlighet – Lasse Berg

Lasse Berg är sedan decennier engagerad i människans ursprung och historia. Han har levt och bott i olika delar av Afrika där han har forskat och skrivit om vad det är som gör människan till människa.

På samma vis studerar Lasse Berg Asien som han säger bär på framtiden för människan. Flera av hans böcker är prisbelönta och hans filmer visas på festivaler och TV-kanaler, alla beskriver människor och människans natur. Lasse Berg är dessutom en inspirerande föreläsare.

Vi fick möjlighet att intervjua Lasse Berg i samband med evenemanget Människans Natur 2010. Ett samtal om människans allra innersta natur och nutidens utmaningar.

Intervjuer