Blå ekonomi, klimathot och innovationer – Ahsok Khosla

Ahsok Khosla är en person med långt perspektiv på miljö, hållbarhet, natur och ekonomi. I ett halvt sekel har han arbetat med miljö och utvecklingsfrågor. Han menar att planeten jorden är i en mycket svår situation. Med nuvarande utveckling är vi i en kapplöpning mot tiden för att klara av att vända de överhängande miljö-och klimathot som vi står inför eller redan befinner oss i.

Khosla berättar vad som fått några av de prisade företagsledare han mött att gå från att ha varit ”miljöbovar” till att leda företag som blivit föredömen för andra i miljö- och klimatfrågor. Doktor Khosla förklarar begreppet Blå Ekonomi och hur innovationer kan leda utvecklingen till hållbara sätt att leva, verka och utvecklas för människor och natur tillsammans.

Ashok Khosla verkar bland annat som Ordförande i IUCN – Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och ordförande i Development Alternatives Group. Khosla deltog i 3rd Nobel Symposium on Global Sustainability, 16-19 maj 2011 i Stockholm.

Intervjuer