I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast och textil för att möjliggöra en hög kvalitet och spårbarhet av materialet. Med utgångpunkt i ett antal fallstudier, däribland Axfoundations initiativ ”Från avfall till mode” identifierades hinder och lösningar utifrån ett beteende- och policyperspektiv. Projektet drevs av IVL Svenska Miljöinstitutet 2020 – 2021 i samarbete med Axfoundation och en rad andra aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer
Hur säkerställer vi att soja produceras ansvarsfullt? Foto: Världsnaturfondon WWF

2019-09-18

Sojadialogen

Soja som konsumentfråga växer och allt fler kunder kräver att företag tar ansvar för under...

Läs mer