Allt fler företag sätter mål och strategier för en mer hållbar plastkonsumtion. Men få har de praktiska verktyg som krävs för att följa upp och få en förståelse för plastanvändningen i den egna verksamheten. Tillsammans med en bredd av aktörer från detalj-¬ och dagligvaruhan¬del, återvinningsindustri, myndigheter och forskare utvecklar Axfoundation Plastics Progress Tools. Målet är ett arbetssätt och ett digitalt verktyg som ökar kunskapen och ger företag ett bättre underlag för strategiska prioriteringar i relation till plastmålsättningar. Projektet vill bidra till ett mer systematiskt arbete och en mer enhetlig rapporter¬ing av plast i näringslivet.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer