I Sverige använder vi årligen stora mängder grödor som medför risker i leverantörsleden kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Under våren 2022 startades Svenska plattformen för riskgrödor, ett initiativ från bland andra Axfoundation som består av 24 organisationer och företag som åtar sig att verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor som soja och palmolja.