Kan en light-version av regenerativt jordbruk vara nyckeln till att öka kolinlagringen i marken? Sedan flera år tillbaka praktiseras den metod som kallas Sättra-metoden på och runt Torsåker gårds åkrar, Axfoundations testgård och praktiska utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Minskad jordbearbetning, färre arbetstimmar för lantbrukaren, lägre koldioxidutsläpp från maskiner och bibehållen eller ökad skörd är bara några av metodens fördelar enligt lantbrukaren Mats Eriksson. Men ökar metoden också kolinlagringen i marken? Tillsammans med forskare och jordbruksrådgivare bestämde sig Axfoundation för att vetenskapligt utvärdera metodens långsiktiga effekter. En resa som visade sig vara svårare än väntat.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer