Ris är ett av världens mest konsumerade spannmål, men odlingen är ofta förknippad med omfattande sociala risker och miljöutmaningar. Redan 2015 identifierade Axfood sitt Garant basmatiris från Punjab som en högriskgröda. Kort därefter engagerade sig Axfoundation i utmaningen och vi ställde oss frågan; Vad kan aktörer i värdekedjan göra tillsammans för att bidra till förbättrade levnadsvillkor för lantbrukare och säsongsarbetare? Det ledde till ett långsiktigt partnerskap där Axfoundation samverkade med aktörer längs hela värdekedjan. Arbetet resulterade i att Garants basmatiris nu är mer hållbart producerat, med bättre odlingsvillkor och minskad miljöpåverkan. Dessutom har en replikerbar modell framgångsrikt testats, en modell som kan användas i flera värdekedjor för att bidra till mer hållbar handel.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer