Med den växande e-handeln inom dagligvaruhandeln ökar också konsumtionen av plast- och papperspåsar som inte återanvänds eller återvinns. I ett tidigare projekt har Axfoundation tillsammans med ett antal partners tagit fram en hypotes för en potentiell lösning som fått positivt gensvar från dagligvarubranschen.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet Smarta Loopar utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer