Under Människans Natur 2022 samlade Axfoundation över 200 experter, påverkare, tänkare, beslutsfattare, entreprenörer och möjliggörare på Torsåker gård för att tillsammans ta sig an några av de mest centrala utmaningarna för en hållbar framtid. Med avstamp i forskning och med konkreta exempel som inspiration riktade svenska och internationella talare ljuset mot det nydanande, det som skänker hopp och ger upphov till nya lösningar på temat Gräv där du står.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer