Näringsrik, kolbindande och snabbväxande – hampa är en växt med många fördelar som har potential att vara en del av lösningen för ett hållbart jordbruk. På Torsåker gård har ett mindre odlings- och förädlingsförsök av EU-certifierad industrihampa inletts. Ambitionen är att svara på frågan: Kan industrihampa bli en framtidsprodukt inom jordbruksindustrin, och kan en infrastruktur skapas för att förädla och processa hampafiber och hampafrö i Sverige?