Sverige har stora resurser av näringsrik sjömat, men endast ett fåtal arter landas och saluförs. Flera arter, som braxen, har hittills inte räknats som kommersiellt gångbara utan slängts tillbaka i vattnet. I projektet Resursfisk har Axfoundation, Länsstyrelsen Stockholm och Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund samlat forskare, kostchefer, yrkesfiskare, grossister och dagligvaruhandel för att kartlägga tillgången på underutnyttjade fiskarter, utvärdera deras potential och tillsammans utveckla en effektiv värdekedja. Resultatet är en storskalig infrastruktur för hantering, beredning och försäljning av svenska insjöfiskar som tidigare ratats. Dessutom har en hållbar braxenfärs tagits fram för foodservice. Från 2022 finns även fish cakes på braxen tillgänglig i frysdisken för konsument.

Regenerativt jordbruk / Conservation agriculture

2019-02-01

Regenerativt jordbruk

På Torsåker gård, Axfoundations utvecklingscentrum för hållbara livsmedelssystem, undersöker vi tekniker och odlingssätt som bidrar...

Läs mer
Exceptionell Råvara, Smakmötet

2018-12-01

Exceptionell Råvara

Axfoundation är aktiva i styrelsen för Exceptionell Råvara. Föreningens syfte är att driva utvecklingen och...

Läs mer