I projektet ReSvinn har Axfoundation varit med och kartlagt hinder och nycklar för redistribution av överskottsmat från butiker och grossister till restauranger och skolor som kan ta till vara större partier mat på kort varsel. Projektet drevs av Chalmers Industriteknik i samarbete med ett 50-tal partners, däribland Axfoundation. Utifrån ett antal pilotprojekt runt om i Sverige utforskade vi hur vi kan göra det miljömässigt hållbart och lönsamt för samhället att ta tillvara på överskottsmat. Projektet innehöll flera arbetspaket där Axfoundation främst var delaktiga i arbetet med affärsmodellering samt kommunikation. Nu finns lärdomarna från 17 tester i 7 städer samlade.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020.10.20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer

2020.03.12

Framtidens material

Genom programområdet Framtidens material samlar Axfoundation forskare, företag och experter inom hela materialområdet för att...

Läs mer