Upptäckare av människans nya natur – Lone Frank

Lone Frank är en sann upptäckare av människans ”nya” natur. Hennes upplevelse av att få resultaten från sitt genetiska test skildrades i hennes första bok ”My Beautiful Genome”. Lone Franks andra bok handlade om hur ny forskning om hjärnan är på väg att förändra både världen och våra fundamentala uppfattningar om hjärnan.

Lone Frank är en internationellt prisad författare och är i sitt hemland Danmark även känd som vetenskapsjounalist.

Vi mötte henne i ett samtal om gener och hur forskning i sig är på väg att transformeras.

Intervjuer