Organisk arkitektur skapas med datakraft – Alisa Andrasek

Hur skapas arkitektur med hjälp av massiv datakraft som tar in mängder av intryck för att anpassa byggnader till omgivningen och bli en del av ett komplext ekosystem? Alisa Andrasek har investerat tid och tanke under många år för att finna nya koncept och modeller för just detta. Samtidigt vänder hon upp och ner på många designers traditionella begrepp och arbetssätt. Alisa menar att hållbarhet är ett problematiskt begrepp. Se henne berätta varför och vad som är alternativet.

Alisa Andrasek är designer för Bloom Games och BioThing. De senaste tolv åren har hon undervisat på ett flertal universitet i Europa och USA. Idag är hon även Director vid GAD UCL Bartlett i London.

Vi mötte Alisa under Material Gap 2013 på Berns i Stockholm.

Intervjuer