Att värdera naturens resurser med värdighet – Stephen Polasky

Hur bedömer vi värdet för naturen? Kan vi se fler värden än bara se naturens tillgångar som en resurs att använda för konsumtion och råvaror? Vi mötte professor Stephen Polasky vid 3rd Nobel Symposium on Global Sustainability, som hölls i Stockholm våren 2011.

Intervjuer