GLASA Award 2014: KERING vinnare – Michael Beutler

Priset gick till KERING då gruppen på ett banbrytande vis använt och vidareutvecklat redskapet Environmental Profit and Loss, EP&L. Det sätter ekonomiska värden på de miljökonsekvenser som följer av ett företags verksamhet, inte bara inom den egna verksamheten, utan även för hela leverantörskedjan.

En EP&L ger en full analys av ett företags avtryck i nyckelområden för hållbarhet som tex;  vattenanvändning, vattenförorening, avfall, växthusgaser, utsläpp, luftföroreningar och utnyttjande av mark. Det ger en tydlig förståelse för relationen mellan affären och naturkapitalet.

PUMA är ett av KERINGS varumärken. 2010 var företaget först med att genomföra en EP&L. När resultaten offentliggjordes så satte PUMA värdering av naturkapital på agendan för hela modeindustrin och har genom sitt visionära ledarskap och långsiktiga engagemang fortsatt detta arbete.

Vi mötte Michael Beutler från KERING i en intervju om just naturkapital.

GLASA Award är Global Leadership Award in Sustainable Apparel och Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling är delaktig som partner.

Intervjuer