Hållbar produktion och konsumtion

Amazonas står i lågor. En av orsakerna till bränderna kan kopplas till den intensifierade skövlingen i Amazonas, menar bland andra forskare vid det brasilianska rymdinstitutet INPE. Bränder anläggs ofta för att bereda mark åt jordbruket och de flesta av de bränder som nu rasar har upptäckts i jordbruksområden, däribland där det odlas soja.

Soja

2019-09-20

Sojan i hetluften

Amazonas står i lågor. En av orsakerna till bränderna kan kopplas till den intensifierade skövlingen...

Läs mer