Antibiotikaspaning v 37-38 2021

2021.09.27

Här kommer återigen en ny späckad antibiotikaspaning med fokus på antibiotika, djurskydd och handel. I detta nummer lyfter vi bland annat hur den brittiska fjäderfäsektorn gjort framsteg i minskad antibiotika användning genom att bland annat dela med sig av bästa praxis samt uppmuntra innovation. Läs även hur svenska grisar inspirerar internationellt, tack vare en lång tradition av djuromsorg. 

Läs antibiotikaspaningen för v 37 – 38

Om nyhetsbrevet

Varannan vecka gör Jenny Lundström, veterinär och expert inom antibiotikaresistens, en spaning som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd, handelsfrågor och annat som har beröring med Axfoundations projekt rörande antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Aktuellt inom antibiotika

Intervjuer

Kontakt