2021-09-23

Stina Behrens

Stina arbetar inom programområdet hållbar produktion och konsumtion där hon leder projekt och initiativ inom...

Läs mer
Johanna Behrman, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

2021-01-11

Johanna Behrman

Johanna arbetar inom programområdet Cirkulär ekonomi där hon leder projekt och initiativ inom affärsutveckling, resurseffektivisering...

Läs mer
Maria Lundesjö, Framtidens mat, Axfoundation (Foto: Linda Prieditis)

2020-08-24

Maria Lundesjö

Maria arbetar inom programmet Framtidens mat och Torsåker gård, Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens...

Läs mer

2019-09-05

Maria Smith

Maria Smith är sedan 2019 generalsekreterare på Axfoundation och därmed ansvarig för verksamheten samt organisationen...

Läs mer

2014-01-01

Viveka Risberg

Viveka är programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion och driver särskilt projekt som berör spårbarhet...

Läs mer
Hanna Skoog, Cirkulär ekonomi, Axfoundation

2013-01-01

Hanna Hobohm Skoog

Hanna ansvarar sedan 2019 för programområdet Cirkulär ekonomi och driver initiativ och projekt som berör...

Läs mer