Nytt verktyg för åtgärder mot antibiotikaresistens

2016-03-23

ReAct Toolbox presenterades den 14-17 mars 2016 på Världshälsoorganisationens regionkontor för östra och Medelhavsområdet, WHO EMRO, i Casablanca, Marocko. Där hölls världens första regionala workshop om nationella handlingsplaner för antibiotikaresistens. ReAct är ett globalt nätverk som arbetar med åtgärder mot antibiotikaresistens. Det webbaserade verktyget ska vägleda länder att vidta åtgärder, framför allt inom djurhållning.

Till grund för ReAct Toolbox ligger kriterier som utvecklats av en expertgrupp i samarbete med Axfood (Hemköp och Willys), Martin&Servera och Axfoundation. Läs ReActs pressmeddelande här:

Press release March 17_WHO PROMOTES THE REACT TOOLBOX TO GUIDE COUNTRIES IN TAKING ACTION ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE

Till grund för ReAct Toolbox ligger kriterier som utvecklats av en expertgrupp i samarbete med Axfood (Hemköp och Willys), Martin&Servera och Axfoundation.

Kriterielistan kan användas av inköpare så att de kan ställa krav på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Listan har även lanserats för hela den svenska dagligvaruhandeln i syfte att uppnå en transformativ förändring i branschen.

– Det är glädjande att kriterielistan som vi tagit fram nu har skalats upp och utvecklats till ett globalt verktyg, säger Carolina Sachs på Axfoundation, som arbetat med frågan i många år.

ReActs Toolbox välkomnas även av Världshälsoorganisationen. Dr Carmen Pessoa är gruppledare på huvudkontoret i Genéve:

– Antibiotikaresistens är ett komplext sektorövergripande, globalt hot. Vi är mycket imponerade av React Toolbox, ett konkret verktyg som hjälper människor och nationer i arbetet med att bekämpa antibiotikaresistens.

Arbetet med verktygslådan har fått stöd av den svenska regeringen, Sida, Uppsala universitet, Axfoundation och Marie- Claire Cronstedts stiftelse.

 

Aktuellt inom Framtidens mat