Axfoundation i samarbete med SLU

2017.11.13

Axfoundation har under flera år drivit på frågan om att minimera utveckling och spridning av antibiotikaresistens i livsmedelskedjan hos livsmedelsproducerande djur. Grunden för arbetet har varit de inköpskriterier för användning av antibiotika samt djurvälfärd som Axfoundation utvecklat tillsammans med Axfood och Martin&Servera och experter.  Kriterierna har spridits i branschen med hjälp av bl.a.  Svensk Dagligvaruhandel.

Vi vet att friska djur och god hygien är grunden för ett minimerat behov av antibiotika i djurhållningen. Sverige har under många år varit unikt duktiga på förebyggande arbete och legat i framkant både vad gäller samarbeten inom branschen och lagstiftning. Eftersom resistenta bakterier inte känner gränser behöver vi sprida detta tänkande och unika sätta att arbeta så mycket som möjligt utanför Sveriges gränser.

Därför har Axfoundation i dialog med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) beslutat att ge stöd till att ta fram en Massive Online Open Course inom området antibiotikaresistens (en s k MOOC-kurs). Kursen är till del är baserad på det arbete som vi har bedrivit men framför allt på den expertis och som SLU besitter inom området. Syftet är att bidra till minskad och effektiv antibiotikaanvändning inom djurhållningen i låg- och medel- inkomstländer, men också till viss del i OECD-länder. MOOC:en skall visa hur det går att kombinera god djurhälsa och djurvälfärd och produktivitet med låg antibiotikaförbrukning för att begränsa spridning av antimikrobiell resistens (AMR) bland bakterier, baserat på svenska erfarenheter.

Målgruppen är primärt djurhälsopersonal och myndigheter och handel. Den bör också vara av intresse för studenter, lärare och konsumentorganisationer. MOOC:en kommer att spridas via SLUs internationella samt andra globala plattformar som Global Agenda for Sustainable Livestock International livestock research institute  och beräknas vara klar för spridning under andra delen av 2018.

Frågor och mer information: Carolina Sachs.

Aktuellt inom Framtidens mat