Axfoundation utnämns till årets samhällsaktör 2022

2022.11.22

Axfoundation tar emot priset som årets samhällsaktör i kategorin hållbarhet

Axfoundation tar emot priset som årets samhällsaktör i kategorin hållbarhet

Pressmeddelande 2022-11-22: För sin bredd av hållbarhetsinitiativ och nyskapande projekt som bidrar till omställningen för hållbar utveckling inom olika branscher, tilldelas Axfoundation utmärkelsen årets samhällsaktör inom kategorin hållbarhet. Priset delas ut av Gullers Grupp och Dagens industri.

”Vi delar den här utmärkelsen med våra mer än 200 samarbetspartners. Partners som är helt avgörande för att skapa praktiska lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar. Vi är stolta över att prisas som årets samhällsaktör och det ger oss extra energi att oförtrutet samt målmedvetet fortsätta vårt arbete för en hållbar utveckling” – Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation.

Priset ”Årets samhällsaktör ” delas ut av Gullers Grupp i samarbete med Dagens industri och ges till organisationer eller personer som ”gör insatser för allas vårt bästa”. Priset delas ut i tre kategorier; hållbarhet, ledarskap och innovation och Axfoundation vinner kategorin “Hållbarhet”.

Juryns motivering

För att de med gedigna banbrytande projekt skapar förutsättningar för omställning och hållbar utveckling i olika branscher. Med sin bredd av hållbarhetsinitiativ och samverkan med andra aktörer bidrar Axfoundation med ett helhetsperspektiv, med långsiktighet och som en systempåverkande kraft i Sveriges och globalt.

Axfoundation driver en rad projekt inom Framtidens mat, Cirkulär ekonomi samt Hållbar produktion och konsumtion. Inom Framtidens mat finns innovationer som braxenfärs, gjord på outnyttjade fiskar i svenska sjöar, och Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på cirkulärt foder med insekter. Inom Cirkulär ekonomi drivs just nu satsningen Swedish Wool Initiative för att bidra till att ingen svensk ull ska gå till spillo. Och ett aktuellt projekt inom Hållbar produktion och konsumtion är ProPare som i bred samverkan utvecklar en öppen global infrastruktur för digitala produktpass som väntas bli lag inom EU om ett par år. I alla projekt samverkar Axfoundation med partners i olika sektorer och branscher, inte minst för att koppla ihop forskningen med näringslivet för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 

”Vi har alltid sett företagen som stark positiv förändringskraft för ett hållbart samhälle. Just den kraften tar Axfoundation avstamp i för att driva transformativ förändring – nu! Som praktisk fristående do-tank kombinerar Axfoundation entreprenörskap och starka partnerskap för att testa, utveckla nytt och hitta långsiktiga lösningar, oavsett bransch” – säger Alexandra Mörner, styrelseordförande Axfoundation.

Braxenfärs

För att bättre ta tillvara underutnyttjade fiskarter utvecklade Axfoundation en produktionskedja för en bifångst från svenska sjöar; braxen. Braxenfärsen hanteras idag av en kommersiell aktör och finns till försäljning hos grossister för restauranger och storkök. Dessutom finns även fish cakes på braxen för konsument i frysdisken.

Läs mer

Fem ton grön fisk i disk

Tillsammans med SLU och partners i hela livsmedelskedjan utvecklade Axfoundation en infrastruktur i pilotskala för att omvandla vegetabiliska restströmmar till en proteinråvara för odlad fisk. Resultatet blev Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett cirkulärt foder av främst insekter – insekter som i sin tur ätit matsvinn.

Läs mer

Swedish Wool initiative

Genom samverkan med flera aktörer från hela värdekedjan vill projektet skala upp användningen av svensk ull och bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning. Tillsammans med projektets akademiska partners och expertgrupp utvecklas lösningar som bygger på både forskning och praktisk erfarenhet. Nyligen presenterades ett garn framtaget av svensk ull med en högre andel organiskt material, som kan komma att ligga till grund för cirkulära textilier.

Läs mer

ProPare

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett produktpass. ProPare satsar på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Grunden är en resolverfunktion baserad på en öppen, konkurrensneutral och global standard. Genom en öppen infrastruktur kan alla aktörer – såväl leverantörer och återförsäljare som myndigheter och konsumenter – få trovärdiga hållbarhetsdata i realtid om produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori.

Läs mer

Relaterat material

Pressmeddelande och bilder på MyNewsdesk, inklusive bilder på talespersoner.