Ett klokt val är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation. Konsumenten är en mycket viktig aktör i omställningen mot en mer hållbar värld. Undersökningar visar att konsumenter hellre väljer en miljövänlig vara i valet mellan två likvärdiga produkter. Som ett led i Lagerhaus arbete med att ge sina kunder möjlighet att göra hållbara köpval, ville Lagerhaus ta fram en miljö- och hållbarhetsmärkning.

2014.08.14

We _change_lärare

We_change är ett projekt som tidigare stöttades av Axfoundation. Axfoundation och ungdomar.se startade gemensamt upp...

Läs mer