Solenergi är en ren och förnybar energikälla men är själva solpanelerna hållbara? Tyvärr inte helt och hållet. Solpaneler har en livslängd på cirka 30 år – med stor potential för reparation, uppgradering, återbruk och återvinning. Men ännu finns inget cirkulärt system, varken för återanvändning eller för att fullt ut ta till vara allt glas, plast, aluminium, kisel, silver, koppar och bly som uttjänta paneler innehåller. Projektet CircSolar samlar därför aktörer från hela värdekedjan med målet att ta fram ett förslag på ett hållbart och lönsamt system för cirkulär hantering av solpaneler.