För varje liter havredryck som produceras genereras samtidigt 2 dl pressrester, så kallat havreokara. En restprodukt som idag går till biogas, gödsel eller i bästa fall foder, trots att den är rik på både fiber och protein och skulle kunna användas till livsmedel. Problematiken har väckt Axfoundations intresse: Hur kan branschen samarbeta för att ta tillvara på restflödena på ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt? Och hur kan restprodukterna istället användas för att skapa nya livsmedelsprodukter eller material?

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer
Cirkulär ekonomi krans

2020-03-12

Cirkulär ekonomi

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik som utnyttjar jordens ändliga resurser på ett...

Läs mer