Vår mat ska helst inte äta vår mat. Det är en av grundtankarna bakom projektet 5 ton grön fisk i disk som Axfoundation driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och aktörer från hela livsmedelskedjan. Projektet har bevisat att det är möjligt att i stor skala odla en miljövänlig och smakrik svensk fisk – grön regnbågslax. Samtidigt kan en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall från industrin tas tillvara. I stället för konventionellt foder med importerad soja och importerad vildfångad fisk är Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett svenskt cirkulärt fiskfoder bestående av främst insekter. Insekter som i sin tur ätit organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-10-20

Smarta Loopar

I projektet ”Smarta Loopar” utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast...

Läs mer
Linear economy, Recycling Economy and Circular Economy

2020-03-12

Cirkulär ekonomi

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik som utnyttjar jordens ändliga resurser på ett...

Läs mer