Nordiska länder unik möjlighet att leda transformation av globala livsmedelssystemet – så låt oss leda!

2019.04.10

Den nyligen släppta rapporten utifrån EAT-Lancet visar att de nordiska länder har en unik möjlighet att leda transformationen av det globala livsmedelssystemet. Men för det krävs att länderna övervinner ett antal stora utmaningar.

Rapporten visar att de nordiska länderna kan vara en stark ledare för att göra det globala livsmedelssystemet hälsosammare, men den visar också på ländernas brister vad gäller flera mål kring hälsa och miljö.

Några av de mer dystra slutsatserna i rapporten är att nuvarande dieter i Norge, Sverige, Danmark och Finland bidrar till folkhälsoproblem och har en hög miljöpåverkan. Dessutom är ungefär hälften av befolkningen överviktig, köttkonsumtionen är minst 4,5 gånger högre än EAT-lancets riktlinjer, och matavfall fortsätter vara ett stort problem.

Det finns emellertid också ljusglimtar. Norden skulle kunna bygga vidare på alla de styrkor som ländernas livsmedelssystem har. Bland annat lyfter rapporten ländernas riktlinjer kring dieter som man menar håller världsklass, men även de strikta jordbruksbestämmelserna tas upp samt de innovativa lösningarna på olika samhällsutmaningar.

Madeleine Linins Mörner, Programchef för Axfoundations Torsåker gård – utvecklingscentrum för hållbara livsmedel – välkomnar rapporten.

– Rapporten visar tydligt att det behövs fler initiativ för att förändra systemet. Ett av problemen som vi försöker adressera på Torsåker är just bristen på samarbete i livsmedelskedjan.

– På Torsåker gård möts bönder, forskare, livsmedelsförädlare, kockar och entreprenörer för att gemensamt driva utvecklingen framåt.  Vi ser att gården fungerar som en katalysator för att utveckla den svenska framtida och hållbara livsmedelsproduktionen.

Rapporten är den första oberoende, regionala utvärderingen utifrån EAT-Lancet-kommissionens förslag till globala mål för hälsosam kost och miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion. Den presenterar utgångsläget för det Nordiska livsmedelssystemet utifrån lokal data. Rapporten skrevs av forskare från Sverige och Österrike, på uppdrag av Livsmedelsverket i Sverige.

Ladda ner rapporten här (pdf, 5.2 MB)

Aktuellt inom Framtidens mat