Möte om antibiotikaresistens i Bryssel

2016.09.09

Axfoundations arbete för minskad antibiotikaanvändning har gått in i ett nytt skede. Den 8 september arrangerade Axfoundation ett möte i EU-parlamentet där experter och olika aktörer diskuterade problemen med antibiotikaresistens och vägen mot minskad antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion. Mötet var ett samarrangemang med Liberals and Democrats Group och Centerpartiet, och är en del av ett högnivåmöte i EU-parlamentet med FN:s generalförsamling som värd.

Axfoundation har arbetat med antibiotikafrågan i flera år. Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en kriterielista utvecklats gentemot leverantörer. I februari 2016 tog även medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen.

Att successivt skala upp arbetet för en transformativ förändring inom hela livsmedelsindustrin är nödvändigt om hotet gällande antibiotikaresistens ska kunna avvärjas. Axfoundations möte i Bryssel var en viktig milstolpe i arbetet att sprida de svenska kriterierna.

På bilden ovan: Axfoundations Carolina Sachs, Christina Greko från Statens Veterinärmedicinska anstalt och Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij utanför EU-parlamentet, strax innan antibiotikamötet.

Aktuellt inom Framtidens mat