En svensk plattform för riskgrödor - kan en sådan bidra till en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja och palmolja? Under hösten 2021 undersökte Axfoundation tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel intresset för en breddning av Svenska Sojadialogen bland Sojadialogens 50-talet medlemmar bland foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag.