Under Människans Natur 2022 samlade Axfoundation över 200 experter, påverkare, tänkare, beslutsfattare, entreprenörer och möjliggörare på Torsåker gård för att tillsammans ta sig an några av de mest centrala utmaningarna för en hållbar framtid. Med avstamp i forskning och med konkreta exempel som inspiration riktade svenska och internationella talare ljuset mot det nydanande, det som skänker hopp och ger upphov till nya lösningar på temat Gräv där du står.