Vass är ett hållbart men underutnyttjat material som, när den skördas, kan bidra till ett renare och friskare Östersjöhav. Vanligt förekommande längs Östersjöns kuster har vassen en viktig roll i näringscykeln. Förutom att den skapar livsmiljöer för fiskar, fåglar och insekter samlar vassen upp näringsämnen som övergöder Östersjön. Genom att skörda vass avlägsnas kväve och fosfor från vattnet och kan i stället göra nytta på land, till exempel som näringsrikt material för odling, utfyllnad i djurfoder och som förpackningsmaterial. Axfoundation testar flera olika användningsområden för skördad vass.