Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata - ner till minsta komponent. Nu satsar projektet ProPare på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Lösningen baseras på en öppen, konkurrensneutral och global standard och ska i förlängningen kunna användas för att koppla all typ av data till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori. ProPare görs i bred samverkan mellan Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige, den globala standardiseringsorganisationen GS1 samt handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och teknikutvecklare.