Kan en light-version av regenerativt jordbruk vara nyckeln till att öka kolinlagringen i marken? Sedan flera år tillbaka praktiseras den metod som kallas Sättra-metoden på och runt Torsåker gårds åkrar, Axfoundations testgård och praktiska utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Minskad jordbearbetning, färre arbetstimmar för lantbrukaren, lägre koldioxidutsläpp från maskiner och bibehållen eller ökad skörd är bara några av metodens fördelar enligt lantbrukaren Mats Eriksson. Men ökar metoden också kolinlagringen i marken? Tillsammans med forskare och jordbruksrådgivare bestämde sig Axfoundation för att vetenskapligt utvärdera metodens långsiktiga effekter. En resa som visade sig vara svårare än väntat.