För varje liter havredryck som produceras genereras samtidigt 2 dl pressrester, så kallat havreokara. En restprodukt som idag går till biogas, gödsel eller i bästa fall foder, trots att den är rik på både fiber och protein och skulle kunna användas till livsmedel. Problematiken har väckt Axfoundations intresse: Hur kan branschen samarbeta för att ta tillvara på restflödena på ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt? Och hur kan restprodukterna istället användas för att skapa nya livsmedelsprodukter eller material?

Framtidens Mat

2020-03-12

Framtidens mat

Livsmedelssektorn står för nära en tredjedel av de globala klimatgasutsläppen, 75-80% av förlusten av biologisk...

Läs mer