Vår mat ska helst inte äta vår mat. Det är en av grundtankarna bakom projektet 5 ton grön fisk i disk som Axfoundation driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och aktörer från hela livsmedelskedjan. Projektet har bevisat att det är möjligt att i stor skala odla en miljövänlig och smakrik svensk fisk – grön regnbågslax. Samtidigt kan en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall från industrin tas tillvara. I stället för konventionellt foder med importerad soja och importerad vildfångad fisk är Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett svenskt cirkulärt fiskfoder bestående av främst insekter. Insekter som i sin tur ätit organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester.

Framtidens Mat

2020-03-12

Framtidens mat

Livsmedelssektorn står för nära en tredjedel av de globala klimatgasutsläppen, 75-80% av förlusten av biologisk...

Läs mer