Trots en lång kuststräcka och hundratals sjöar importeras merparten fisk till Sverige, nästan 75 %. Rekommendationen är att äta mer fisk, men för att konsumtionen ska vara hållbar behöver fler arter och en större andel av varje fisk som fångas landa på tallriken. I projektet Svensk resursfisk samarbetar aktörer från hela värdekedjan för att stärka ett långsiktigt och hållbart insjö- och Östersjöfiske. Projektet är en uppföljning och skalning av det tidigare projektet Underutnyttjade fiskarter, som resulterade i en storskalig infrastruktur för hantering, beredning och försäljning av svenska insjöfiskar samt produkter för food-service och konsumenter.