ETI Sverige samlar företag, fack, civilsamhällesorganisationer och offentlig sektor för att verka för goda arbetsvillkor i leverantörsled. Axfoundation var drivande i bildandet av organisationen 2019 och är en av grundarna. ETI Sverige har nära samarbete med ETI i Norge, Danmark och England.